کشور

کارگردان

تهیه کننده

دختر ۲۲ ساله #لبنانی، چهره سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس را به تصویر کشید.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گزینه های بسیار از جمله شخصیت های لبنانی، حاج قاسم را انتخاب کرد گفت: این اختیار دل بود که به حاج قاسم افتاد.

دانلود

1080p 720p 480p 360p
بازدید 684

ویدئو های مشابه