۱۳۹۷/۰۳/۰۴
۱۰:۳۱ ق٫ظ

ايران سال گذشته با 191 كشور مراوده تجاري داشته كه تراز بازرگاني خارجي آن با 90 كشور مثبت بوده است.

امارات در صدر صادرکنندگان به ایران

براساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك، ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي( بدون احتساب ميعانات گازي) در سال 89 معادل 26 ميليارد و 327 ميليون دلار و ارزش كل واردات در اين مدت، 64 ميليارد و 364 ميليون دلار بوده است.

در مدت مذكور ارزش واردات 97/70 درصد از ارزش كل مبادلات خارجي كشور را به خود اختصاص داده كه اين نسبت در مدت مشابه سال قبل 64/71 درصد بوده است.

پنج كشوري كه تراز تجارت خارجي با آنها در سال 89 به نفع ايران تمام شد به ترتيب عراق با واردات 4 ميليارد و 440 ميليون دلار كالا از ايران، افغانستان با يك ميليارد و 337 ميليون دلار، هند با يك ميليارد و 816 ميليون دلار، اندونزي با 610 ميليون دلار و سوريه با 526 ميليون دلار بودند.

در سال 89، جمهوري اسلامي ايران در قبال ميزان صادرات فوق 43 ميليون دلار كالا از عراق، 11 ميليون دلار از افغانستان، يك ميليارد و 296 ميليون دلار از هند، 29 ميليون دلار از سوريه و 217 ميليون دلار كالا از اندونزي وارد كشور كرد. همچنين امارات متحده عربي، آلمان، سوييس، جمهوري كره و تركيه عمده كشور‌هاي طرف معامله با ايران در سال گذشته بودند كه تراز تجاري به نفع آنها بود.

در اين مدت امارات متحده عربي در قبال واردات 3 ميليارد و 313 ميليون دلار از ايران، موفق شد تا 21 ميليارد و 195 ميليون دلار كالا به كشور صادر كند.

 

زمان انتشار : 1390-01-01