۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۱۰:۲۶ ب٫ظ

این مجله هویت فلسطینی را به این مهاجران معرفی می‌کند. در هر شماره از این مجله مقالاتی به چاپ می رسد که تاریخ گذشته و جدید فلسطین را بسط و شرح می‌دهد و در شماره اخیر مجله مذکور مطالب بسیاری درمورد تاریخ شکست اعراب در جنگ با اسرائیل به چشم می‌خورد.معرفی چهره‌های بارز عرصه‌های سیاس

فرهنگ فلسطینی در السوادور

این مجله هویت فلسطینی را به این مهاجران معرفی می‌کند. در هر شماره از این مجله مقالاتی به چاپ می رسد که تاریخ گذشته و جدید فلسطین را بسط و شرح می‌دهد و در شماره اخیر مجله مذکور مطالب بسیاری درمورد تاریخ شکست اعراب در جنگ با اسرائیل به چشم می‌خورد.معرفی چهره‌های بارز عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین فرهنگی فلسطینیان از دیگر اهداف این مجله می‌باشد.

 

زمان انتشار : 1391-03-07