۱۳۹۷/۰۲/۲۶
۶:۱۰ ب٫ظ

عمروموسي، دبير كل اتحاديه‌ي عرب در گفت‌وگوي تفصيلي با روزنامه‌ي عربستاني عكاظ، در خصوص اين كه چرا مي‌خواهد رئيس جمهوري آينده‌ي مصر باشد، تصريح كرد: چون من احساس مي‌كنم توانمندي‌هايي دارم كه مي‌خواهم از آن در جهت منافع مصر استفاده كنم و نمي‌توانم در شرايط كنوني خود را بازنشسته كن

می‌توانم مصر را اداره کنم

عمرو موسي تاكيد كرد: احساس مي‌كنم قدرت و توانمندي اداره‌ي مصر را دارم و مي‌خواهم از توانمندي‌هايم به نفع مصر استفاده كنم.

عمروموسي، دبير كل اتحاديه‌ي عرب در گفت‌وگوي تفصيلي با روزنامه‌ي عربستاني عكاظ، در خصوص اين كه چرا مي‌خواهد رئيس جمهوري آينده‌ي مصر باشد، تصريح كرد: چون من احساس مي‌كنم توانمندي‌هايي دارم كه مي‌خواهم از آن در جهت منافع مصر استفاده كنم و نمي‌توانم در شرايط كنوني خود را بازنشسته كنم و كاري نكنم.

دبير كل اتحاديه‌ي عرب عنوان داشت: رياست جمهوري مصر اصلا براي من وسيله‌اي براي مرفه شدن زندگي نيست بلكه وظيفه‌اي بسيار سنگين است كه من تنها مي‌خواهم براي چهار سال توانم را براي مصر بگذارم.

وي تاكيد كرد: من به لحاظ پستم در اتحاديه‌ي عرب در فضاي عربي زندگي كرده‌ام و 10 سال اخيري كه در اتحاديه‌ي عرب بودم بسيار مثمرثمر بود. چون ما اقدام به فعال‌تر كردن اتحاديه‌ي عرب نموده و چشم‌اندازهاي جديدي را ايجاد كرديم. ما در حال حاضر در فضاي تغيير در منطقه قرار داريم چون من مي‌بينم كه تغيير در راه است، شايد انقلاب به شيوه‌هاي مختلفي در هر كشوري صورت بگيرد اما مساله‌ي مهم همان تغيير است كه صورت خواهد گرفت.

عمرو موسي خاطرنشان كرد: آنچه كه در مصر رخ داد به علت تعامل جدي و ناديده گرفتن مردم و حقوقشان بود. ما در حال حاضر در برابر تغييرات در جهان عرب قرار داريم. اين تغييرات به نظام حاكم كه بيش از30 سال در قدرت بود، پايان داد و انقلاب 25 ژانويه بهتر از وضعيت انقلاب در ژوئيه‌ي 1952 بود. ما بايد اين دو مساله را مقايسه و بررسي كنيم در واقع مصر با انقلاب 25 ژانويه وارد عصر جمهوري دوم خود شد.

دبير كل اتحاديه‌ي عرب تاكيد كرد: عصر نخست جمهوري مصر عصري ديكتاتوري بود اما عصر دوم جمهوري، عصر دموكراسي خواهد بود چون قانون‌هاي اسا

امکان ارسال نظر وجود ندارد