کشور

کارگردان

تهیه کننده

اولین دوره تاریخ شفاهی افغانستان با حضور اساتید مطرح این حوزه سوم و چهارم مرداد ماه در حسینیه هنر تهران برگزار شد.

دانلود

1080p 720p 480p 360p
بازدید 60

ویدئو های مشابه