اشغالگران

کودکان فلسطینی و رسم پرنده صلح

کودکان با این کار هنری خود پیامی برای کشورهای مختلف جهان داشتند و از این طریق به همه آن‌ها گفتند که خواهان صلح در تمام کشورهای عالم هستند. همچنین به گوش همگان رسانند که با بهار عربی همگام و همسو هستند.

آیت الله حائری حضور اشغالگران در عراق را بعد از سال 2011 حرام دانست

تمديد حضور اشغالگران كافر در عراق پس از پايان مدت حتي براي يك روز حرام است.

تبریکی برای تولد و شهادت ” محمد السلایمه”

محمد السلایمه شهید فلسطینی در 17 سالگی به دست صهیونیست ها به شهادت رسید درست در سنی که برادرش " عوض" را به اسارت گرفتند. مادرش اما می گوید در راه خدا و به خاطر مقاومت اگر 10 فرزند هم می داشت فدا می کرد.

تصاویری که باید آل سعود و آل خلیفه ببینند

به دنبال سرکوبی قیام اخیر مردم بحرین، نیرو های امنیتی بحرین با پشتیبانی اشغالگران سعودی دست به تخریب مساجد و امکان مقدس شیعیان و سوزاندن قرآن ها زده اند.