المصری

خون شهدای مرزها مرحله جدیدی از نابودی اسرائیل را رقم زد

المصری در بخش دیگری از این اظهارات خود تصریح کرد که رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط و نابودی افتاده است و ما با اهداء خون و جان رهبران و مبارزان خود پرچم فلسطین و لوای سبز را بر فراز مسجد مبارک الاقصی و تل الربیع (تل آویو) آزاد شده به اهتزاز درخواهیم آورد.