اندلس

تلاوت محزون و اصیل مراکشی؛ مهم‌ترین ویژگی سبک قرائت «عیون الکوشی»

تلاوت محزون، گوش‌نواز و بدون تکلف شیخ «عیون الکوشی»، قاری ۵۲ ساله مراکشی، سبب شده که هزاران نمازگزار برای شنیدن قرائت دلنشین وی عازم مسجد اندلس در محله «أناسی» شهر کازابلانکای مراکش شوند.

فضای اندلس تخیل رمان‌نویسان مصر را برمی‌انگیزد

جو اندلس به همراه تاریخ لبریز از شکست و پیروزی خود، همواره برای رمان نویسان مختلف منبع وجدآمیز بود.