انقلاب‌هاي مردمي

الاخبار: انقلاب آماده ورود به عربستان است

يك روزنامه لبناني با افشاي همكاري كامل آل‌سعود با آمريكا و اسرائيل براي ممانعت از وقوع انقلاب‌هاي مردمي تأكيد كرد: خاندان سعودي از اسلام جدا شده است؛ انقلاب اكنون آماده ورود به عربستان است؛ آل سعود راه گريزي ندارد.