بعث

در بیانیه کمیته حقوقی پیگیری جنایات منافقین در عراق عنوان شد؛ لزوم پیگیری حقوقی جنایات منافقین در عراق

همگام با خواسته شما و کميته حمايت و پشتيباني از خانواده‌هاي تحصن‌کننده و شيوخ گرامي و محترم عشائر و نمايندگان تمامي نهادها و درخواست مردم خودمان کميته حقوقي ما به صورت داوطلبانه و بدون هيچ گونه تکليف حکومتي وظيفه دفاع از قربانيان تروريسم و شهدا در رژيم سابق و پس از آن را بر عهده

لزوم پیگیری حقوقی جنایات منافقین در عراق

ز همين جا از تمامي شهروندان عراقي كه به نوعي از اقدامات اين سازمان زيان ديده‌اند و افرادي كه مشمول تمامي بندهاي حقوقي فوق مي‌شوند مي‌خواهيم درخواست‌هاي خود را به كميته ما تحويل دهند تا اقدامات حقوقي لازم در خصوص آنها اتخاذ شود و به برادران و خواهران خود اعلام مي‌داريم، ما تمامي