بمبئي

نیروی دریایی هند حمله دزدان دریایی سومالیایی را خنثی کرد

نيروي دريايي هند حمله گروهي از راهزنان دريايي سوماليايي در درياي عرب به يك كشتي خارجي با خدمه چيني را دفع كرد.

دزدان دریایی سومالی کشتی تجاری آلمان را ربودند

سومالي بيش از دو دهه است كه با جنگهاي داخلي روبرو است و فقدان حكومت مركزي موجب شده تا دزدان دريايي به راحتي فعاليتهاي خود را در اين كشور گسترش دهند .