تانک

صد کشته در نبردهای خونین در مصراته

اخبار رسيده از ليبي حاكي از آنست كه انقلابيون ليبي به نزديكي شهر مصراته رسيده‌اند و در درگيري‌ها با مزدوران قذافي صدتن از آنها را به هلاكت رساندند.