تخریب مسجد

تخریب مسجد امام جواد (ع) در بحرین

تلاش برای تخریب این مساجد در حالی صورت می گیرد که شورای شهر، وزارت دادگستری و امور اسلامی از قانونی بودن این مساجد خبر داده اند.

تخریب 28 مسجد و 50 حسینیه در بحرین

رژیم سلطنتی بحرین با همکاری نیروهای سعودی تاکنون 28 مسجد و 50 حسنیه در این کشور را تخریب کرده است.

تصاویری که باید آل سعود و آل خلیفه ببینند

به دنبال سرکوبی قیام اخیر مردم بحرین، نیرو های امنیتی بحرین با پشتیبانی اشغالگران سعودی دست به تخریب مساجد و امکان مقدس شیعیان و سوزاندن قرآن ها زده اند.

در خیانت روشنفکران به انقلاب بحرین

قصه خیانت روشنفکران در بزنگاه های حساس تاریخی این بار در بحرین تکرار می شود.نظام منافع درهم تنیده که سلطه ی سیاسی را به روشنفکران بزرگ بحرینی ربط می دهد، یکی از دلایل فقدان نقد بیطرفانه است