تصویب قانون

قانونی جدید در اسرائیل و مشکلات پس از آن

پس از تصویب و اجرای شدن این قانون دیگر هیچ شهروند فلسطینی که مورد هجوم ارتش اسرائیل قرار گرفته است، نمی تواند شکایتی علیه این رژیم داشته باشد. همچنین مهاجران خارجی نیز در صورت بروز هر گونه مشکلی حتی موضوع کوچکی مانند زد و خورد، اجازه ارائه دادخواستی در مراکز قضایی اسرائیل را نخوا

” حریم ” اردوغان!

پایگاه الامه_انتقاد شدید و دستور پیگرد قضایی سازندگان سریال " حریم سلطان " از سوی نخست وزیر ترکیه نگرانی هایی را در میان هنرمندان و سینماگران ترکیه به وجود آورده است.