جامعه المصطفی(ص) العالمیه

موزه حیدرآباد؛ میزبان سمینار مفسران قرآن ایران و هند

سمینار مفسران قرآن هند و ایران اول تیرماه سال جاری در موزه سالار جنگ شهر حیدرآیاد هند برگزار می‌شود.

تأسیس مرکز دارالقرآن در کالج صدرای اندونزی

رئیس کالج صدرای اندونزی اظهار کرد: مرکز دارالقرآن الکریم با توجه به لزوم مدیریت و هدایت برنامه‌های قرآنی، در این کالج تأسیس شده که برنامه‌های مختلفی را از جمله آموزش قرائت و ترتیل، حفظ، آموزش مفاهیم و ... در برنامه خود دارد.

نامگذاری کودکان مسلمان هندی بر پایه سمبل‌ها و شخصیت‌های دینی

بسیاری از خانواده‌های مسلمان اسامی فرزندان خود را بر پایه جهت‌دهی فکری، الگوهای دینی و توصیه پیشوایان انتخاب می‌کنند که ریشه در اعتقادات مذهبی دارد.