جمهوری عراق

سفر اساتید و دانشجویان عراقی به ج.ا.ایران

در ادامه توسعه روابط علمی – فرهنگی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تعدادی از اساتید و دانشجویان عراقی به ایران سفر کرده و علاوه بر بازدید از مراکز فرهنگی از برخی مراکز علمی و دانشگاهی نیز بازدید کردند .