جيش‌المهدي

جریان صدر به آمریکایی‌ها درباره ادامه اشغالگری عراق هشدار داد

سخنگوي رسمي جريان صدر هشدار داد كه تمديد حضور نظاميان آمريكايي در خاك عراق، پيامدهاي وخيم و خطرناكي براي واشنگتن به همراه خواهد داشت.