حاج قاسم

همایش مجازی نهضت عاشورا در اندیشه امام| شهادت حاج قاسم نشان داد نهضت امام (ره) پایان ندارد

در همایش مجازی «نهضت عاشورا در اندیشه امام خمینی(ره)» اندیشمندان سه قاره به اصول و آرمان‌های مشترک نهضت حسینی و انقلاب خمینی (ره) و لزوم الگوگیری از انقلاب اسلامی برای تحقق اسلام محمدی اشاره کردند.

شاعران افغانستانی در مدح حاج قاسم سلیمانی

شاعران افغانستانی در واکنش به شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانش در عراق به مدح این شهیدان پرداختند.

شعر شاعران عرب در رسای شهید قاسم سلیمانی

شاعران جهان عرب در سوگ شهادت سردار قاسم سلیمانی به شعر سرایی پرداختند.