حزب سوسیالیست

نخست وزیر آلبانی مخالفان را به ایجاد اغتشاش متهم کرد

پس از خشونت‌هاي مرگبار سياسي در اوايل سال جاري بار ديگر آلباني پيش از انتخابات با ناآرامي‌هايي مواجه شده است. مقام‌هاي پليس اين كشور مي‌گويند كه 60 مورد حادثه از جمله سه بمب گذاري در خودرو و حدود 12 درگيري ميان مبارزان احزاب سياسي به وقوع پيوسته است.

شکست سنگین حزب حاکم اسپانیا در انتخابات محلی

با اين حال نخست وزير اسپانيا از اعلام اينكه قصد دارد در مورد موضوع برگزاري انتخابات زود هنگام بررسي‌هايي را انجام دهد امتناع كرد و قول داد كه در مسير اعمال اصلاحات براي بهبود شرايط اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري تا پايان دوره فعاليتش به عنوان نخست وزير اسپانيا گام بردارد.

حزب سوسیالیست اسپانیا سرانجام شکست را پذیرفت

حزب سوسياليست اسپانيا به رهبري 'خوسه لوئيس رودريگز زاپاته رو' نخست وزير اين كشور در انتخابات مياندوره اي روز اول خرداد ماه با بزرگترين شكست تاريخ تاسيس خود روبرو شد.

تجمع اعتراض آمیز مقابل سفارت عربستان در اوکراین

، جمع كثيري از مردم آزاده مسلمان و غيرمسلمان از اقشار مختلف مذهبي اعم از مسلمانان آذري، دانشجويان و ايرانيان و اتباع عرب و تاتار، مسيحيان، انجمن‌هاي صلح دوست و طرفدار حقوق بشر، معاون و اعضاي حزب سوسياليست مترقي به رهبري خانم ويترينكو، در حمايت از مظلومان بحريني و عليه اقدامات تجا