حضرت عباس(ع)

انتشار کتاب «تربیت فرمانده در اندیشه امام علی(ع)»

کتاب «تربیت فرمانده در اندیشه امام علی(ع) برای نمونه عباس بن علی(ع)» توسط مؤسسه علوم نهج‌البلاغه وابسته به آستان مقدس حسینی چاپ و منتشر شد.