حلبچه

دانشجویان ترکمن و کرد در شهر کرکوک عراق درگیر شدند

منابع بيمارستاني كركوك و مركز عمليات نظامي اين شهر اعلام كردند كه 9 دانشجو و 3 مامور پليس در جريان درگيري در 'موسسه فني كركوك' زخمي شدند. خبرنگار رويترز كه در صحنه حضور داشت از اعزام پليس ضد شورش به محل زد و خورد خبر داد و گفت كه رييس پليس اين شهر نيز براي جدا كردن طرف هاي درحال

وخامت اوضاع منطقه‌ کردستان عراق پس از 60 روز تظاهرات گسترده

پس از شصت روز تظاهرات مداوم مردم منطقه‌ كردستان عراق، هم اكنون اوضاع امنيتي وخيمي در كردستان حاكم شده‌ و احزاب اتحاديه‌ ميهني و دموكرات كردستان تمامي نيروهاي خود را براي سركوب تظاهرات كنندگان بسيج كرده‌اند.