حیدر الکربلایی

برگزاری کنفرانس «مدارس دینی؛ تاریخچه و آثار اجتماعی» در کربلا

کنفرانس «مدارس دینی؛ تاریخچه و آثار اجتماعی» امروز در کربلا از سوی مرکز تحقیقات و مطالعات وابسته به آستان مقدس حسینی برگزار شد.