داستان کوتاه

پوست‌هایی به اندازه وطن شرحی بر غربت زدگی انسان

آنچه بیش از هر چیزی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده است طرح سئوال پیرامون مسئله زندگی در غرب و مسائل و مشکلات خاص آن می‌باشد. قهرمان به شکل جدیدی درگیر مسئله فهم و شناخت سرزمین خود و یافتن نام حقیقی‌اش است.

ادبیات امارات در مجله بانیبال لندن

این مجله هر شماره خود را به ادبیات یکی از کشورهای عربی اختصاص می‌دهد و با معرفی چهره‌های ادبی این کشورها شعر، داستان، داستان کوتاه و مطالب ادبی این شخصیت‌های عرب را به خوانندگان خود ارائه می‌دهد تا از طریق آشنایی با ادبیات این سرزمین‌ها دیوارهای موجود میان خوانندگان غربی و فرهنگ

شب‌هایی که غیرمنتظره نبود

این کتاب شامل پانزده داستان کوتاه می‌شود و نویسنده با تبحر خاص و منحصر به فرد خود، مخاطب را از اولین کلمه شروع داستان تا آخرین کلمه پی در پی غافلگیر می‌کند.

نام برنده امسال جایزه ارتباطات اعلام شد

داستان قصد دارد به مخاطب خود اهمیت نگاه خوش‌بینانه را به جهان بیاموزد. در واقع نویسنده به دنبال آن است که به خوانندگان خود نشان دهد احساس خوشبختی و یا بدبختی حسی است کاملا درونی و شرایط و عوامل بیرونی در ایجاد و یا از بین رفتن آن نقشی ندارند.

بحران چاپ و نشر کتاب در سودان بیداد می‌کند

با نگاهی سریع و گذرا به مجموعه کتاب‌های ممنوعه در سودان به انبوه عناوینی برمی‌خوریم که شامل مجال‌های مختلف ادبی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. این لیست بلند بالا که از سال 2005 شروع می‌شود، آن قدر طولانی است که ذهن هر فردی را برای یافتن دلیل این ممنوعیت‌ها به خود مشغول می‌کند.

حقایق جهان عرب از زبان زنان نویسنده در مجله بانیبال

«بانیبال» مجله مهم و منحصر به فردی است که اهمیت آن در آن عربی بودنش است. یعنی این که این مجله نوشته‌های نویسندگان عرب را به انگلیسی ترجمه می‌کند نه این که مجله‌ای انگلیسی باشد که درباره ادبیات عرب سخن بگوید. اهیمت دیگر مجله «بانیبال» آن است که حقایق جهان عرب را در دو عرصه کاملا م