دریم

اهانت البرادعی به اصل ولایت فقیه؛

البرادعی از کاندیداهای انتخابات آینده ریاست‏جمهوری مصر در اهانتی آشکار به اصل ولایت فقیه گفت مردم مصر نه خواهان حکومت دینی هستند و نه زیر بار "ولایت فقیه" می‏روند!