دهکده جهانی

رقابت آمریکا و فرانسه برای مدیریت جنگ در لیبی

نيروي زميني فرانسه احتمال دارد در كمتر از يك ماه رژيم قذافي را ساقط كرده و گوي سبقت را از آمريكا به عنوان كلانتر جهاني بربايد.