دکتر ارسلان

دیدار هیات دانشگاه الزهرا (س) با ریاست دانشگاه صلاح الدین و مسئولین دانشکده ها

به همت نمایندگی فرهنگی کشورمان در اربیل هیاتی از دانشگاه الزهرا(س) (آقای سیف معاون آموزشی دانشگاه مرکزی و خانم قربان نژاد ریاست شعبه ارومیه) با مسئولین دانشگاه ها و مراکز مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی ملاقات نمودند .