رئيس جمهور يمن

کشته و زخمی شدن 819 تظاهرکننده

تظاهركنندگان خواستار كناره‌گيري علي عبدالله صالح، رئيس جمهور يمن و نزديكانش از قدرت بودند و همچنين از مردم اين شهر خواستند كه دست به نافرماني مدني بزنند.