رمانتیک

 امین محمد نویسنده سودانی مبتکر

داستان‌های این نویسنده ادبی به دلیل سخن گفتن جسورانه از دیگر کتاب‌های نوشته شده در دهه پنجاه کاملا متفاوت و بارز شده است. پرداختن به مسائل اجتماعی مهم و حساس، نگاه کردن به روابط زن و مرد با شیوه‌ای آمیخته به واقع‌گرایی و رمانتیک و همچنین زبانی روان و گیرا همگی با هم به داستان‌های