رژیم جعلی

بحران آزادی

احمد الرمحی، تجربه سخت حبس را از نگاه تعدادی از زندانیان دوره‌های مختلف کشورهای عربی در مقابل دیدگان بیننده قرار می‌دهد و به آن‌ها نشان می‌دهد که چگونه برخی افراد خواسته و یا ناخواسته طعم تلخ زندان را تجربه می‌کنند و سختی این تجربه چگونه تا سال‌ها پس از پایان نیز در ذهن و زندگی

اسرائیل فرهنگ‌لغت عربی چاپ می‌کند!

در تمامی این فرهنگ‌لغت‌های چاپ اسرائیل، جملات به کار رفته سرشار از بار منفی و کلماتی است که به شکلی یادآور جنگ و خونریزی می‌باشد. در واقع رژیم جعلی اسرائیل افزون بر این که می‌کوشد بازار تجاری جهان را در دست بگیرد، قصد دارد اذهان عمومی مردم در جهان را نسبت به مسلمانان تیره و منفی

رسوایی جدید رژیم صهیونیستی

طبق اطلاعات جدید به دست آمده، در طی پنج سال اخیر بیش از 13 حادثه در اسرائیل روی داده است که نشان می‌دهد گروه های اطلاعاتی پلیس در قبال دریافت مبالغ بسیار هنگفت با باندهای جنایی همکاری داشته‌اند. این رسوایی وقتی بیشتر چشمگیر می‌شود که بدانیم همکاری‌های مذکور به شکل گسترده در سطوح

اهداف توسعه‌طلبانه اسرائیل در کتاب «گروه ناجی عبدالله»

موضوع اصلی این کتاب سرقت از بانکی در مرکز رژیم صهیونیستی می‌باشد. سرقتی که اگرچه در ظاهر صرفا ربودن اموال یک بانک می‌باشد اما رفته رفته دارای ابعاد سیاسی