سینماحقیقت

فلاح‌فر: “خاطرات بادیه” درباره بزرگ‌ترین درد انسانیت یعنی تروریسم است

کارگردان مستند کشور درباره خصوصیات مستند جدید خود در جشنواره «سینماحقیقت» گفت: در این مستند به دنبال موارد شگفت‌انگیز و جنبه‌های اسرار آمیز نبودیم و نیستیم چون قصه‌ ما همواره در شگفتی می‌گذرد.

یادداشت/ احمد بابایی

«الماظا» و ظهور یک آوینی دیگر

مستند «الماظا» برخلاف بسیاری از مستندهای معمولی روزگار ما (که یا بر مبنای رفع تکلیف، تولید شده‌اند، تکلیف خود را با هنر و مخاطب و حقیقت، روشن کرده و به برکت همین روراستی، جذاب و شیرین است.

کارگردان‌مستند«الماظا»حاضردرجشنواره‌سینماحقیقت‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

سوریه‌تازندگی‌عادی‌فاصله‌دارد

آقای علیرضا آل‌یمین، کارگردان مستند «الماظا» است که در بخش شهید آوینی دوازدهمین جشنواره فیلم «سینماحقیقت» حضور دارد. این مستند به موضوع جنگ سوریه می‌پردازد.