شاعر فلسطینی

تزویر و دروغ دشمن شعر

باسم نبریص: شاعری که دغدغه‌ای و فلسفه‌ای برای زندگی نداشته باشد چیست؟ این آدم چه فرقی با چهارپایی دارد که روی دو پا راه می‌رود.

ترجمه اشعار ایرانی در کتابی عربی

در میان شعرهای مختلف این کتاب چند شعر نیز از شاعران ایرانی به چشم می‌خورد. رباب محب، شیما نثاری حقیقی فرد و روزا جمالی شاعرانی هستند که شعرهایشان در این مجموعه کار ادبی ارزشمند به عربی ترجمه شده است.

به مناسبت هفتادمین سالگرد می‌ زیاده شاعر و نویسنده فلسطینی

کتاب مساوات می زیاده یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی بود که بعدها منجر به آموزش زنان و اعطای حق آزادی انسانی آن‌ها شد که روشنفکران و مصلحان اجتماعی را به فکر فرو برد تا تغییرات لازم درمورد نقش زن به عنوان یک موجود ذی حق را در جوامع خود ایجاد کنند.

میدان محمود درویش

طرح این میدان را از روح و احساس محمود درویش الهام گرفته‌ایم. برای نشان دادن پاکی روح او از شیشه‌ استفاده کردیم و این حوض نیز گویی اشعار او را تکرار می‌کند.

محمود درویش؛ شاعر سرزمین‌های اشغالی

رجا النقاش: نمی‌دانم چرا در آن وقت فکر می‌کردم محمود درویش یک اسم حقیقی نیست. فکر نمی‌کردم شاعر عربی در سرزمین‌های اشغالی وجود داشته باشد که بتواند با این نوع ادبیات انقلابی شعر بنویسد. ادبیاتی که واقعا ارزشمند و مهم باشد.

شاعران آزاده سراسر جهان در مجله شعر

شماره اخیر مجله شعر شامل دو بخش مجزا می‌شود که یکی از آن‌ها به طور کامل درمورد «ماجد یوسف» شاعر فلسطینی می‌باشد و بخش دوم آن نیز به شاعرانی می‌پردازد که اشعاری در زمینه آزادی به رشته تحریر درآورده‌اند. ترجمه اشعار انقلابی برخی از شاعران جهان و بخش‌های ثابت نقدی و مجموعه شعرهایی ا