شهیده حجاب

اهدای بورسیه «شهیده حجاب» به دانشجوی هندی

بورسیه مروه شربینی معروف به «شهیده حجاب» به «مایا سینگ» دانشجوی هندی در آلمان به دلیل تلاش برای مقابله با نژادپرستی و تبعیض اهدا شد.