عبری

سرقت تورات از سوریه

اسرائیل برای این سرقت در عملیاتی ویژه از برترین‌ نیروهای امنیتی خود و برخی موسسه‌های رسمی این رژیم استفاده کرده است. همچنین عده‌ای از مهاجران کشور سوریه نیز در کمک به رژیم صهیونیستی برای سرقت کتاب‌های مذکور دست داشته‌اند.

سلطان قابوس 234 نفر از معترضین بازداشتی عمان را عفو کرد

در اين بيانيه آمده است متهميني كه جرم آنها در ارتباط با به آتش كشيدن تاسيسات عمومي و خصوصي و بستن راه‌ها، ايجاد توقف در روند عبور و مرور، توهين به كارمندان و حمله به آنها و مقابله با نيروهاي نظامي ثابت شده به دادگاه ويژه فرستاده مي‌شوند تا بر اساس قانون به دليل ارتكاب اعمال خلاف