عمرو موسی

مشعل: انقلاب مصر آشتی ملی فلسطینیان را عملی کرد

رئيس دفتر سياسي جنبش حماس بر حمايت كشورهاي عربي از توافقنامه آشتي ملي فلسطينيان تاكيد كرد و گفت: جان تازه‌اي كه پس از انقلاب مصر در آن دميده شد در تحقق اين آشتي سهيم بوده است.

رقابت شدید مصر و قطر برای ریاست بر نهادی ناکارامد و منفعل

اتحادیه عرب پس از اواخر جنگ جهانی دوم به وجود آمد تا به تقلید از نهاد مشابه اروپایی اش زنده کننده امید کشورهای عربی باشد. اما این اتحادیه هیچگاه نتوانست مسیر موفقی را طی کند و موضع گیری ضعیفی در برابر مشکلات جهان عرب از جمله فلسطین اتخاذ کرد. این اتحادیه در برخورد با انقلابهای ع