عکس

کتابی با نام جزائر ارث

جغرافیای اماکن مختلف الجزایر با زبانی آسان و روان نگاشته شده و نویسنده تنها به ذکر دیده‌ها و ارائه تصویر و عکس از مناظر بسنده نکرده است. بلکه با نگاه عمیق هنری خود به ژرفای هر پدیده و هر منظر نفوذ کرده و از زاویه‌ای جدید به آن پرداخته است.

http://new.alummah.ir/?p=1432

250 هنرمند هنرهای تجسمی 284 اثر هنری خود را با موضوع «تغییر» در معرض نمایش علاقه‌مندان به هنر قرار داده‌اند. عکس، مجسمه‌سازی، نقاشی، گرافیک و کار بر روی کوزه از جمله کارهای است که در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.