فعالیت‌های تقریبی ایران

تقدیر رهبر جامعه اباضیه شمال آفریقا از فعالیت‌های تقریبی ایران

شیخ فرحات بن علی الجعبیری رهبر جامعه اباضیه شمال آفریقا و تونس در دیدار رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با استقبال از گسترش همکاری‌های دینی و دانشگاهی از برگزاری کرسی فقه اباضی در ایران قدردانی کرد.