فیجی

دولت فیجی تمام کودکان خیابانی را جمع می‌کند

دولت فيجي اعلام كرد كه قصد دارد براي سامان‌دهي وضعيت كودكان خياباني، تمام آنان را جمع كند.

تصویب پیشنهاد خلع سلاح هسته‌ای کوبا در کنفرانس جنبش عدم تعهد

در شانزدهمين كنفرانس جنبش عدم تعهد پيشنهاد كوبا در خصوص خلع سلاح هسته‌اي در جهان و همچنين محكوميت تحريم‌هاي تجاري و مالي از سوي آمريكا مورد تصويب قرار گرفت.