قانون مبارزه با تروريسم

لزوم پیگیری حقوقی جنایات منافقین در عراق

ز همين جا از تمامي شهروندان عراقي كه به نوعي از اقدامات اين سازمان زيان ديده‌اند و افرادي كه مشمول تمامي بندهاي حقوقي فوق مي‌شوند مي‌خواهيم درخواست‌هاي خود را به كميته ما تحويل دهند تا اقدامات حقوقي لازم در خصوص آنها اتخاذ شود و به برادران و خواهران خود اعلام مي‌داريم، ما تمامي