لاگوس

بررسی لایحه اصلاح قانون نفت در پارلمان نیجریه

وزیر نفت نیجریه ادامه داد: پارلمان به ما اطمینان داده است که لایحه اصلاح قانون نفت نیجریه را هفته آینده برای تایید به رئیس جمهور تحویل دهد.