هنرهای زیبا

رسم بلندترین نقاشی دیواری در سوریه

سامر اسماعیل: این نقاشی‌ها فرصتی را برای هنرمندان جوان این شهر فراهم کرده است که استعدادهای هنری خود را در زمینه هنرهای زیبا کشف کنند و از طرف دیگر این فرصت را به عابران می‌دهد که با مهم‌ترین و کمیاب‌ترین نقاشی‌های جهان آشنا شوند.

اسلام سوژه هنری برای غرب

هدف اصلی این کتاب تغییر دیدگاه نادرست مردم غرب نسبت به اسلام و مسلمانان است و برای دست‌یابی به این هدف ورونیک رئیفل چشم‌انداز کاملی از دوره‌های مختلف حضور هنری اسلام در غرب را به خواننده نشان می‌دهد و در این تصویر بعد سلیقه‌ای در نظر گرفته نشده است.

انقلاب‌های جهان عرب این بار در شهر اصلیه

دموکراسی در گستره جهان عرب و دغدغه‌های مردم در زمینه سیاسی و در سایه انقلاب‌های عربی به ویژه کشور مراکش مهم‌ترین مسائلی است که هنرمندان، ادیبان و چهره‌های سیاسی شرکت کننده در این دور از برنامه‌های شهر اصلیه درباب آن با یکدیگر به بحث و گفتگو خواهند نشست.