وزیر فرهنگ و ارشاد

استقبال شهروندان جمهوری آذربایجان از هفته فرهنگی ایران

جمهوری آذربایجان هفته گذشته میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمع زیادی از هنرمندان عرصه سینما ، تئاتر و موسیقی کشورمان بود که برای برگزاری هفته فرهنگی ایران به این کشور سفر کرده بودند.