پایتخت قطر

همایش احزاب‌اسلام‌گرا و انقلاب‌های عربی

برگزارکنندگان این برنامه اعلام کرده‌اند که دلیل از برپایی چنین همایشی موفقیت پربار اسلام‌گرایان در عرصه سیاسی و حضور پررنگ این احزاب و گروه‌ها برای ساخت آینده دموکراسی در کشورهای عربی انقلابی می‌باشد. در واقع کشورهای مختلف عربی این روزها شاهد بحث و گفتگوهای گسترده، پیرامون نقش ا

تاسیس انجمن شکوفایی زبان عربی در دوحه

الشیخه: زبان عربی نباید دیگر صرفا برای آرشیو کردن متون و یا به منظور نشانه‌گذاری به کار برود. با اتخاذ تدابیر درست می‌توانیم عربی را به زبان زنده‌ای تبدیل کنیم که نه تنها افراد به آن می‌اندیشند که در آزمایشگاه‌ها و در مراکز علمی کاربرد داشته باشد.