کرد

دانشجویان ترکمن و کرد در شهر کرکوک عراق درگیر شدند

منابع بيمارستاني كركوك و مركز عمليات نظامي اين شهر اعلام كردند كه 9 دانشجو و 3 مامور پليس در جريان درگيري در 'موسسه فني كركوك' زخمي شدند. خبرنگار رويترز كه در صحنه حضور داشت از اعزام پليس ضد شورش به محل زد و خورد خبر داد و گفت كه رييس پليس اين شهر نيز براي جدا كردن طرف هاي درحال