گروه تواشیح «بقیة الله»

همخوانی قرآن گروه تواشیح «بقیه الله» در لاهور

با هماهنگی خانه فرهنگ کشورمان در لاهور، گروه تواشیح «بقیة الله» اعزامی از ایران از اماکن تاریخی، فرهنگی و دینی این شهر بازدید کردند و به اجرای همخوانی قرآن پرداختند.