۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۳:۰۳ ب٫ظ

اگر چه سرزمین‌های اشعالی از استعداد‌های ادبی زنان نیز برخوردار است اما باید گفت که اغلب زنان نویسنده فلسطینی تنها از طریق اینترنت به نشر نوشته‌های ادبی خود می‌پردازند و در واقع برای کمتر زن فلسطینی این امکان وجود دارد تا با عبور از مشکلات زندگی خود به عرصه‌ پهناورتر در زمینه ادبی

آیا فلسطین شاعر زن دارد؟

موضوع سرزمین و مبارزه با اشغال، همواره دو موضوع مهم شاعران و ادیبان فلسطینی بوده است. در میان ادیبان فلسطینی شاعران و نویسنده‌های جهانی بسیاری وجود دارند که برخی از آن‌ها از شهرت جهانی نیز برخوردارند. اما نام‌ زنان ادیب در این لیست بسیار کم و اندک‌شمار می‌باشد.

به نقل از سایت خبری جزیره نت، اخیرا همایشی توسط موسسه آرت ایست در نیویرک برگزار شده است و گروهی از نویسندگان و شاعران زن فلسطینی در آن حضور پیدا کرده‌اند. در این همایش غزه موضوع اصلی نوشته‌های شرکت‌کنندگان در برنامه مذکور بوده است.

سمیه السوسی داستان‌نویس و شاعر، یکی از شرکت‌کنندگان در همایش مذکور بوده است. از آن جاکه وی شاعری از غزه می‌باشد، طبیعی است که روایت سختی‌های غزه موضوع مهم نوشته‌های ادبی او بشمار بروند. مطالعه آثار وی ردپای این شهر را در جای جای داستان‌ها و شعرهای این زن فلسطینی به خوبی نشان می‌دهد تا آن جا که می‌توان گفت، نوشتن درباب غزه به نوعی اسلوب نگارشی این زن فلسطینی را شکل داده است.

به عنوان مثال در این قطعه کوتاه، او درمورد غزه و حفظ خاطرات مربوط به این شهر، این گونه سخن می‌گوید: «آلبوم عکس‌هایت را با خود حمل می‌کنی تا بگویی روزی در آن سرزمین‌های دور زیسته‌ای و برای آن که، آن روزهای خوبی و خوشبختی را برای خود تکرار کنی. در خیابانی ایستاده‌ای که هیچ یک از عابران به تو توجهی ندارد. اما تو تک‌تک نشانه‌های آن خیابان را حفظ می‌کنی».

اما موضوعات ادبی شاعران و نویسندگان زن فلسطینی منحصر به بیان مشکلات سیاسی، امنیتی و اجتماعی سرزمین‌شان نمی‌شود و بسیار طبیعی است که هر ادیبی گاه به دغدغه‌های شخصی و افکار درونی خود نیز بپردازد. البته محصولات ادبی تولید شده توسط زنان با کارهای ادبی مردان اندکی متفاوت می‌باشد. بارزترین تفاوت  وجود پیچیدگی‌هایی در بیان احساسات زنانه می‌باشد. در واقع زنان به دلایل اجتماعی و شخصیتی کمتر راغب به صراحت بیان در زمینه احساسات خود هستند. این موضوع در شعر و داستان‌های زنان فلسطینی نیز به وضوح دیده می‌شود.

شعرهای شخصی سوسی نیز با دارا بودن، چنین ویژگی در مقابل بخش اول کارهای ادبی او که موضوعی اجتماعی و ملی دارند قرار می‌گیرد و با پیچیدگی و عدم صراحت به بیان دغدغه‌ها و احساسات درونی خود می‌پردازد.

اگر چه سرزمین‌های اشعالی از استعداد‌های ادبی زنان نیز برخوردار است اما باید گفت که اغلب زنان نویسنده فلسطینی تنها از طریق اینترنت به نشر نوشته‌های ادبی خود می‌پردازند و در واقع برای کمتر زن فلسطینی این امکان وجود دارد تا با عبور از مشکلات زندگی خود به عرصه‌ پهناورتر در زمینه ادبیات دست پیدا کند.

شایان ذکر است که این شب‌شعر هفته پیش در فرانکفورد برگزار شده بود. 

 

زمان انتشار : 1391-03-01