۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۴:۵۳ ب٫ظ

عبدالعزیز التویجری: محقق این پژوهش توانسته است به خوبی به موضوع استشراق بپردازد و این اصطلاح را برای خواننده توضیح بدهد. این که جریان استشراق چه بوده است و چرا شکل گرفت و در نهایت چه اهدافی را با خود دنبال می کرده است همگی موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

استشراق؛ تعریف، مکاتب و آثار آن

پس از ظهور اسلام و گسترش آن در میان سرزمین های مختلف، سطح دانش در میان مردم بالا رفت. چرا که آموزه های دینی اسلام، مسلمانان را به آموختن علوم مختلف تشویق می کرد و از آن ها می خواست سختی راه های دور را به خود هموار کرده و برای آموختن علم تا سرزمین های دوردست نیز بروند. بر همین اساس نیز یک جنبش علمی وسیع در آن دوره به وجود آمد که اوج آن همزمان  با دوره خلافت عباسیان بر جهان اسلام بود.

اما متاسفانه تنها در همان روزگار طلایی بود که مسلمانان توانستند به خوبی فرهنگ و تمدن ارزشمند دینی و علمی خود را گسترش بدهند. پس از آن دوره با اندیشه های رقابت جویانه و بعدها استعماری جهان غرب شوکت و اقتدار مسلمانان در جهان رنگ باخت و با حیله  و دسیسه های گوناگون رفته رفته جای آن را کشورهای اروپایی و غربی گرفتند که می کوشیدند با رقابت بر سرزمین های مختلف اسلامی برای خود جایی بیابند.

پس از پررنگ شدن نقش استعمار گروهی از محققان غربی برای گسترش اهداف توسعه طلبانه کشورهایشان تربیت شده و به کشورهای اسلامی گسیل شدند تا از نزدیک با مسلمان ارتباط برقرار کنند از دانش و اطلاعات آنان بهره بگیرند و در نهایت نیز بر بازار اقتصادی آن روزگار چیره شوند. این گروه که به مستشرق شهرت پیدا کردند هم در جهت منافع خود و اهداف کشورهای استعماریشان گام برداشتند و هم در این گذر ناخواسته خدمتی نیز به حفظ و تداوم فرهنگ و تمدن مسلمان نمودند که در آن دوره به لحاظ شرایط نابسامان سیاسی دچار افول شده بود.

«استشراق؛ تعریف، مکاتب و آثار» عنوان کتابی است از دکتر «محمد فاروق النبهان» که اخیرا توسط سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی موسوم به آیسسکو به چاپ رسیده است.

سایت خبری عرب آن لاین نوشت که در مقدمه این کتاب به نقل از دکتر «عبدالعزیز التویجری» آمده است: محقق این پژوهش توانسته است به خوبی به موضوع استشراق بپردازد و این اصطلاح را برای خواننده توضیح بدهد. این که جریان استشراق چه بوده است و چرا شکل گرفت و در نهایت چه اهدافی را با خود دنبال می کرده است همگی موضوعتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

نویسنده در شش بخش به معرفی مفهوم استشراق و مستشرقان می پردازد و دیدگاه اندیشمندان جهان عرب را نیز پیرامون این گروه اروپایی بیان می کند. بخش نهایی نیز به تحلیل کتابی از «کولد تسیهر» شرق شناس سرشناش اختصاص یافته است. «اعتقاد و قانون در اسلام» عنوان کتاب «تسیهر» می باشد و «فاروق النبهان» می کوشد آن را به شکل دقیق مورد نقد و بررسی قرار بدهد.

 

http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=201288-02424.htm&dismode=x&ts=2-8-2012%2012:39:54

 

زمان انتشار : 1391-05-14