۱۳۹۷/۰۱/۲۴
۱۱:۲۴ ق٫ظ

در پی موافقت دولت آلمان با فروش 44 دستگاه تانک مدرن "لئوپارد2" به عربستان سعودی که با مخالفت سازمان‌های صلح‌طلب در سراسر دنیا مواجه شده است، یک شاعر زن اروگوئه با ارسال نامه‌ای سرگشاده به آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اعتراض خود را به این اقدام اعلام کرد.

امکان ندارد در شما وجود یک زن را دید

به صدر اعظم آلمان خانم "آنگلا مرکل"

از طرف خانم ماريا گرانادوس از مونته ويدئو - اروگوئه

چرا خانم؟ چطور؟ با فروش تانکهاي نوين و بسيار پيشرفته به عربستان سعودی چه كردي؟ کشوري را عليه همسايگان خود تحريک می کنيد.

در من طغيان، خشم و شرم از اينکه از يک جنس هستیم را بيدار کرديد، ولی بدون شک موجب بروز حس زنانگی، همدردی و همبستگی در من نشديد.

و اين هم چند خط شعر برای شما.

 

چه کسی هستی؟

تو را نمی شناسم.

صدای يک زن را تغيير  داده ای

که با زير و بم آوای مخصوص، بغبغه می کند

 

صدا را تغيير داده ای

به فرياد تيز

يک شغال گرسنه، به صدای هذیان يک زن در اپرا

که صدايش

گوش را ميخراشد

مثل نت های ريز و تيز، خيلی تيز و فلزي.

 

کجا زن؟

کجا كسي که بيشتر از هر کس ديگر

قدرت دارد

تا مرگ را دور می کند

- اين مرگ کثيف

- مرگ تعفن آور

- مرگ بيرحم و جلادانه را

تکرار مي کند

يک بار ديگر

از خاك کشورش؟

 

ظلم و بيرحمي

حاکم شده است

بر ظاهر زنانه ات

و چه چيزي برايت مهم است

دانستن- چون بايد بداني

که كودكاني

پيکرهای کوچکی

با چشمان گرد و معصوم خود

گيرا و متحير

در چند لحظه تبديل می شوند

به هزاران و ميليونها

ذره خون آلود.

 

ريزش می کند، نمناك مي كند

باعث گريه و هق هق مادران می شود

مادرانی که با درد زايمان کردند

ولی با شادی و شعف در آغوش گرفتند

اين سرور و شادي را

که فقط يک نوزاد

می تواند بدهد

يک موجود تازه

سازنده خنده

و بازی

و آواز

و رقص و پايکوبی

با پاهای برهنه کوچک.

 

نه.

امکان ندارد

در شما

وجود يک زن را ديد؛

فقط گوشتي خشکيده وجود دارد و بس.

 

زمان انتشار : 1390-05-25