۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۶:۲۷ ب٫ظ

ديده بان حقوق بشر اقدام دولت امارات عربي متحده در انحلال شوراي اتحاديه معلمان اين كشور كه خواستار ايجاد اصلاحات دموكراتيك در اين كشور بود، محكوم كرد.

انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از تداوم اقدامات سرکوبگرانه دولت امارات

ديده بان حقوق بشر اقدام دولت امارات عربي متحده در انحلال شوراي اتحاديه معلمان اين كشور كه خواستار ايجاد اصلاحات دموكراتيك در اين كشور بود، محكوم كرد.

به نقل از روزنامه "وطن " چاپ آمريكا، شوراي منتخب اتحاديه معلمان امارات اخيرا با امضاي يادداشتي خواستار ايجاد دموكراسي در اين كشور شده بود و به همين دليل مقامات اماراتي تصميم به انحلال آن و جايگزيني اعضاي جديد در اين شورا گرفتند.

جو استورك، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفت اين گونه حمله به تشكل‌هاي مدني نشان مي‌دهد كه در امارات،كساني كه در منصب قدرت هستند افرادي را كه خواهان اصلاحات هستند، هدفي مشروع براي مجازاتشان مي‌دانند.

ديده بان حقوق بشر تاكيد كرد تصميم دولت امارات نشانه فرسايش بيشتر جامعه مدني در كشور غني از نفت امارات است.

وي ادامه داد: مقامات اماراتي دست از حملات خود عليه جامعه مدني برداشته و فعالان دموكراسي خواه مسالمت‌جو را آزاد كند.

انحلال شوراي منتخب اتحاديه معلمان دومين اقدام دولت امارات ظرف كم‌تر از دو هفته گذشته عليه تشكل‌هاي مدني اين كشور است.

مقامات اماراتي در ششم آوريل نيز شوراي مديران جمعيت حقوقدانان را منحل كرد. اين شورا خواستار برخورداري از نقش پررنگ‌تر در دولت و اعطاي اختيارات بيشتر به مجلس ملي امارات شده است.

در دستور انحلال اتحاديه معلمان كه خبرگزاري امارات آن را منتشر كرد، آمده است اين اتحاديه قانون امارات مبني بر ممنوعيت دخالت سازمان‌هاي غيردولتي و اعضاي آن در سياست يا اموري كه در امنيت كشور و نظام حاكم اختلال ايجاد مي‌كند نقض كرده است.

ديده‌بان حقوق بشر پيشتر خواستار آزادي پنج فعال حقوقي اين كشور شده بود كه به اتهام آنچه ضربه زدن بر امنيت ملي خوانده شد، بازداشت شده‌اند.

پس از گذشت چند هفته از انتشار خبرهايي مبني بر بازداشت فعالان در امارات، دادستان كل اين كشور سرانجام هفته گذشته بازداشت اين پنج فعال حقوقي را تاييد كرد.

"احمد منصورعلي عبدالله العبد الشحي "، "ناصر احمد خلفان بن غيث "، "فهد سالم محمد سالم دلك "، "حسن علي آل خميس " و "احمد عبدالخالق احمد " به دستور دادستاني كل امارات براي انجام تحقيقات در بازداشت به سر مي‌برند.

"احمد منصور " يكي از فعالان حقوقي و وبلاگ‌نويسان مشهور اماراتي است كه به دليل امضاي يادداشتي براي درخواست برگزاري انتخابات مستقيم و اعطاي مسئوليت قانونگذاري به پارلمان در امارات از هشتم آوريل گذشته در زندان الوثبه ابوظبي در بازداشت به سر مي‌برد.

پايگاه حوار الخليج كه پايه‌گذاران آن را فعالان و فرهيخته‌گان حوزه خليج فارس تشكيل مي‌دهند، تاكيد كرد، بازداشت‌ها در امارات به دنبال وحشت رژيم‌هاي ديكتاتوري منطقه از تظاهرات اعتراض‌آميز مردمي است.

مقامات امنيتي كشورهاي حوزه خليج فارس با اوج‌گيري بيداري اسلامي و قيام‌هاي مردمي در اين كشورها به ويژه در عمان، بحرين و عربستان اقدام به بازداشت خودسرانه فعالان حقوقي، سياسي و سركوب معترضين مي‌كنند.

اعتراضات مردمي بي سابقه در امارات عربي متحده با برخورد شديد نيروهاي امنيتي و دستگيري عده‌اي از معترضان روبه‌رو مي‌شود.

 

زمان انتشار :  1390-01-01