۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۳:۰۰ ب٫ظ

آنتی وار در ادامه این گزارش با اشاره به اظهارات برخی از تحلیلگران آمریکایی ادعاهای تونی بلر را در این باره که جنگ عراق به دلایل نفتی نبود، یک توطئه می خواند.

اهداف ژئوپلتیک و نفتی آمریکا برای اشغال عراق

یک پایگاه اینترنتی-تحلیلی در گزارشی با اشاره به اهداف ژئوپلتیک آمریکا در زمان اشغال عراق در سال 2003 این اشغالگری را به دلایل نفتی خواند.

آنتی وار در گزارشی نوشت: درحالی که مقامات آمریکایی اشغال عراق در سال 2003 را به دلیل اهداف نفتی نمی دانند، آخرین گزارشها حکایت از گفتگوی شرکتهای نفتی بریتانیا و مقامات وقت این کشور درباره استفاده از ذخایر عظیم نفتی عراق یک سال پیش از اشغال این کشور است.

در همین رابطه ایندیپندنت در گزارشی نوشت : اسناد اکتبر و نوامبر 2002 نشان می دهد که شرکتهای نفتی بریتیش پترولیوم، شل و بی جی (BG) یکسال پیش از اشغال عراق با "بارونس سیمونز" وزیر تجارت وقت انگلیسی دیدار کرده و درباره طرح های استفاده از ذخایر عظیم نفتی این کشور گفتگو کردند.

بر این اساس، تنها 5 ماه پیش از آغاز جنگ عراق در سال 2003 سیمونز در ماه اکتبر درباره موضع دولت به بریتیش پترولیوم گفته بود: شرکتهای نفتی انگلیس باید سهمی از ذخایر عظیم نفتی را به عنوان حمایت از "تونی بلر" نخست وزیر وقت بریتانیا در رابطه با حمله به عراق و تغییر رژیم در این کشور داشته باشند.

آنتی وار در ادامه این گزارش با اشاره به اظهارات برخی از تحلیلگران آمریکایی ادعاهای تونی بلر را در این باره که جنگ عراق به دلایل نفتی نبود، یک توطئه می خواند.

این پایگاه اینترنتی در ادامه به پرسش "استیو کرافت" گزارشگر شبکه تلویزیونی "سی بی اس" آمریکا در 15 دسامبر 2002 از "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع وقت آمریکا در رابطه با انگیزه اشغال عراق اشاره می کند و می نویسد: رامسفلد در پاسخ به این پرسش اشغال عراق را به دلیل انگیزه نفتی نخواند.

به نوشته آنتی وار، مقامات غربی درحالی اشغال عراق را به دلیل اهداف نفتی نمی خوانند که "دیک چنی" معاون رئیس جمهور سابق آمریکا سالها پیش از حضور در کاخ سفید به موقعیت ژئوپلتیک عراق واقف بود.

 

زمان انتشار : 1390-02-03