۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۲:۰۲ ب٫ظ

با وجود گذشت دهه ها از شهادت ناجي علي كاريكاتوريست فلسطيني نقش او در خاطرات شاگردانش رو به افزايش است و هنوز طرح هايش الهام بخش هنرمندان و بينندگان آثار اوست.

تنفس “ناجی علی” در آثار “هانی مظهر”

گلوله اي كه از سلاح مجهز به صدا خفه كن به ناجي علي شليك شد و صدايش را به سكوت مبدل كرد تنها به موضوعي انساني كه او خود را وقف آن كرده بود اصابت نكرد بلكه خلاقيتي را هم هدف گرفته بود كه محملي براي نقدهاي سياسي اين مرد بود.
اما در نمايشگاهي كه در محله فرهنگي دوحه قطر برگزار شد "هاني مظهر" دوست عراقي ناجي علي با برپايي نمايشگاه " شاهد" روح خلاق او را با تابلوهايي برگرفته از آثار وي و شبيه به طرح هايش به صحنه آورد. نمايشگاهي كه فقط به آثار مظهر خلاصه نمي شد و شامل نسخه هاي اصلي طرح هاي ناجي علي نيز بود. طراحي هايي كه در لندن و نزد خانواده ناجي نگهداري مي شد.
هاني مظهر در اين اقدام تلاش كرد با نمايش 8 نقاشي در كنار ده ها كاريكاتور مخاطب را به اين درك برساند كه خلاقيت ناجي علي منحصر به كاريكاتور صرف نبود بلكه اين رغبت و نبوغ در تابلوهاي نقاشي هم وجود داشت. 
در ورودي نمايشگاه كه به مدت يك ماه فعال است، مظهر تابلويي را به نمايش گذاشته است كه بر فراز آن گردش عقربه هاي يك ساعت واقعي خودنمايي مي كند و زير آن پرتره اي از شخصيت " حنظله" به چشم مي خورد. تلميحي بر استمرار خلاقيت ناجي علي كه همچنان "شاهد"ي بر آزادگي وي با گذشت سال ها از وفات اوست.
هاني مظهر در گفت و گو با الجزيره بر اين نكته تاكيد مي كند كه " تمركز بر بعد موضوعي در كاريكاتورهاي ناجي –بدون توجه كافي به تكنيك و نكات فني كار او- ستم زيادي را
در حق خلاقيت او روا داشته است اين در حالي است ابتكار او يكي از علت هاي الهام هاي پيوسته از آثارش تا كنون است
مظهر مي افزايد: آنچه درباره كم توجهي ناجي علي به هنر(تكنيك ها) شايع شده است را مسير طولاني الهام بخشي آثارش تاييد نمي كند. كم توجهي وصله اي است كه به علي نمي چسبد. او كسي است كه همزمان با موضوع و ايده هايي كه فرياد بلندش را انعكاس داده اند خود را وقف تكنيك ها نيز كرده بود.
نمايشگاه شاهد خلاصه اي از گفت و گوهاي طولاني ميان ناجي علي و هاني مظهر است و همين گفت و گوها بود كه مظهر را به كشيدن تابلوهاي نقاشي راغب كرد و از اين منظر ناجي در طرح ها و زندگي مظهر زنده و حاضر است.
http://www.aljazeera.net/news/pages/55f1b74f-6bc0-4d87-bac2-c25480e61750

 

زمان انتشار : 1391-09-21